เพราะความรักและความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนที่แสนดี เขาจึงยอมเลือกที่จะเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือเด็กวัย 9ขวบ
ร่วมกันแชร์ ความรักอันบริสุทธิ์ ของสุนัขพันธ์ุ พิทบูล ที่มีความรักในเจ้าของ และพยายามชวยเด็กน้อยลูกเจ้าของ นี่แหละคือความดีงามของสุนัข พิทบูล