Petcitiz นำเสนอเรื่องราวของ สัตว์เลี้ยง วันนี้จะมีคำแนะนำในการฝึกให้แมวเชื่อง และเชื่อฟัง ดังนี้
1. ฝึกเรียกชื่อแมว ตั้งชื่อให้สั้น ออกเสียงง่าย เรียกบ่อยๆ
2. ฝึกการอยู่ร่วมกับคน และสัตว์อื่น
3. ฝึกใช้ปลอกคอกับสายจูง
4. ฝึกขับถ่ายเป็นที่เป็นทาง
5. ฝึกจับมือ
6. ฝึกให้ขอ
แล้วอย่าลืม แชร์ต่อถึงความน่ารัก และสาระที่ดีของคลิปวีดีโอนี้ ด้วยนะ