สุนัขทรงเลี้ยง “คุณหลวงแจ่ม”

769
เรื่องราวน่ารัก สุนัขทรงเลี้ยง ‘คุณหลวงแจ่ม ภักดี’
เป็นเรื่องราวความประทับใจไม่มีวันลืมของ “ครอบครัวศรีสวัสดิ์” ที่ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสุนัขพันธุ์เซนต์เบอร์นาร์ด สุนัขใหญ่ใจดี ซึ่งเป็นที่ทรงโปรดของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

คุณหลวงแจ่ม ภักดี สุนัขทรงเลี้ยงใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นสุนัขพันธุ์ เซนต์เบอร์นาร์ด เพศผู้ได้เข้าเฝ้าถวายตัวเมื่อ พ.ศ. 2541

คุณหลวงแจ่ม ภักดี เดิมเป็นสุนัขของคุณฉันทนา ศรีสวัสดิ์ซึ่งมีบ้านตั้งอยู่หน้า วังไกลกังวล โดยคุณฉันทนาได้ตั้งชื่อให้ว่า เจ้าเจมส์ ซึ่งมักจะแอบมุดรั้วลวดหนามเข้าไปในวังและบางครั้งเจ้าเจมส์แอบไปนอนตากแอร์ในครัวฝรั่งจนเจ้าหน้าที่ต้องจูงกลับมาถึง 3 ครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเจ้าเจมส์ได้แอบมุดรั้วเข้าไปถึงเขตพระราชฐานชั้นในจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาตักเตือนหลังจากนั้นไม่นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีรับสั่งถามหาเจ้าเจมส์ คุณฉันทนาและเจ้าหน้าที่จึงได้นำเจ้าเจมส์ไปอาบน้ำทำความสะอาดและพาเข้าเฝ้าโดยได้อยู่ในวังไกลกังวลถึง 3 วัน
หลวงแจ่ม

หลังจากนั้นคุณฉันทนาจึงตัดสินใจถวายเจ้าเจมส์ให้เป็นสุนัขทรงเลี้ยงพระองค์จึงพระราชทานนามให้เจ้าเจมส์ว่าคุณหลวงแจ่มเนื่องจากชื่อเดิมของคุณหลวงแจ่มคือเจ้าเซอร์เจมส์แต่เมื่อมาอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินไทยจึงพระราชทานบรรดาศักดิ์แบบไทยพร้อมกับพระราชทานนามสกุลให้ว่าภักดีสื่อถึงความจงรักภักดีของคุณหลวงแจ่ม

ต่อมาเมื่อคุณหลวงแจ่มมีลูกจึงได้พระราชทานลูกสุนัขเพศเมีย 1 สุนัขให้แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสมเด็จพระเทพ ฯ ได้พระราชทานนามให้ว่า คุณแปะฮวยอิ้ว